Kiadványok

A Magyar Hebraisztikai Társaság kiadványainak a Studia Hebraica Hungarica című sorozat ad otthont, amely a Magyar Hebraisztikai Társaság alapításával egyidejűleg, 2002-ben jött létre.

A Studia Hebraica Hungarica sorozat kettős célt lát el: részben a Magyar Hebraisztikai Társaság ülésein elhangzott előadásoknak, részben a társaság tagjai által írt monográfiáknak biztosít publikációs lehetőséget.

Sorozatszerkesztő: Zsengellér József.

Koltai Kornélia, szerk., Schweitzer-lectures. Tanulmánykötet a Magyar Hebraisztikai Társaság által
rendezett 2017-es emlékkonferencia anyagából (Studia Hebraica Hungarica 6, sorozatszerkesztő: Zsengellér József;
Budapest: L'Harmattan – Magyar Hebraisztikai Társaság, 2018)


Bányai Viktória - Biró Tamás - Koltai Kornélia - Komoróczy Szonja Ráhel,
szerk., Bacher Vilmos Emlékelőadások, 1989 - 2013. Ünnepi kötet Komoróczy Géza 80. születésnapjára (Hungaria Judaica, 35, sorozatszerkesztő Komoróczy Géza; Studia Hebraica Hungarica, 5, sorozatszerkesztő Zsengellér József; Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, Judaisztikai Kutatócsoport - Magyar Hebraisztikai Társaság, 2017)

Az ünnepi kötet, amely az ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékének és az MTA Judaisztikai Kutatócsoportjának alapító egyetemi tanára, Komoróczy Géza 80. születésnapjára készült, az 1989 és 2013 között Bacher Vilmos Emlékéremmel kitüntetett hebraista-judaista-orientalista tudósok részben már publikált, részben még publikálatlan előadásait, és a tudósok teljesítményét méltató laudációkat tartalmazza. A Bacher Vilmos Emlékéremmel jutalmazott kutatók előadásainak szövegei között a 2013-ban kitüntetett Komoróczy Géza előadása is megtalálható, a tudományos munkásságát méltató Nádasdy Ádám laudációja kíséretében.

A Bacher Vilmos Emlékérem kitüntetettjei: 1989: Telegdi Zsigmond, 1990: Jacob Katz, 1991: Meir Weiss,1992: Schweitzer József,1995: Moshe Carmilly-Weinberger,1996: Vermes Géza,1999: Joshua Blau,2000: Pinhas Artzi,2001: Nathaniel Katzburg,2010: Menahem Schmelzer,2013: Komoróczy Géza.

Nyelv: magyar
Kötészet: Kartonált, ragasztókötött könyv
Oldalszám: 270
Méret: 158 x 226 mm - B/5


Kormos Szilvia, A pilisvörösvári zsidó temető. Bányai Viktória közreműködésével (Studia Hebraica Hungarica 4, sorozatszerkesztő: Zsengellér József . Hungaria Judaica, 34, sorozatszerkesztő: Komoróczy Géza; Budapest: Magyar Hebraisztikai Társaság . MTA TKKI Judaisztikai Kutatócsoport, 2016)

A Studia Hebraica Hungarica című sorozat 4. kötete, A pilisvörösvári zsidó temető a pilisvörösvári zsidó temető feldolgozására vállalkozik. A közösség története a 18. század kezdetéig nyúlik vissza: az újranépesítés részeként, a török kor után telepedtek le erre a vidékre zsidók, földesúri védelem alatt. A zsidó temető legkorábbi sírkövei is ebből az időszakból származnak: a legrégebbi még olvasható kő 1757-es dátumú. A temető legkésőbbi sírja 1954-ből való. A kötet tudományos igénnyel közli a 405 sírkő héber, jiddis, német és magyar feliratát, az elhunytak anyakönyvekből megismerhető adatait, a feliratok és az anyakönyvi bejegyzések alapján készült statisztikákat, névmutatókat, mely információkat helytörténészek, családkutatók, temetőkutatók, nyelvészek, névtani szakemberek egyaránt haszonnal forgathatnak. Ugyanakkor a .Miről szól...?. fejezetek minden érdeklődő számára közérthetően és élvezetesen segítik felfedezni a temetőt.

Nyelv: magyar, héber, jiddis, német

Borító: Kötött

Oldalszám: 240

Méret: 25

ISBN: 9789631265880R. Jehuda he Haszid / Kozma Emese ford., jegyz. / Koltai Kornélia szerk., Széfer haszidim / Haszidok könyve. Kozma Emese fordításában II. (Studia Hebraica Hungarica 3, sorozatszerkesztő: Zsengellér József; L.Harmattan . Magyar Hebraisztikai Társaság, 2016)

A Haszidok könyve magyar fordítása révén betekintést nyerhetünk a Haszidé Askenáz mindennapjaiba: kedvünkre szemezgethetünk a közösség életformáját meghatározó vallásjogi döntések és elbeszélések között, belefeledkezhetünk a haszidok életéről, tetteiről szóló beszámolókba, és magukkal sodorhatnak a tanulságos, gyakran humoros történetek, példázatok, folklorisztikus mesék. S tulajdonképpen mindegy is, hogy ezek a történetek valósak-e vagy pedig fiktívek. Mert a szöveg minden egyes során áthat az örökkévaló és a másik ember iránti hűség és szeretet igénye, a jócselekedetek szépsége és fontossága. S ha netán e középkori haszid közösség életének fokozatos megismerése során bennünk is megszületik a vágy egy önzetlenebb és alázatosabb életre, akkor kijelenthetjük: a Haszidok könyve majd' ezer év után is aktuális, és éppúgy betölti a rendeltetését, mint hajdan, a Rajna mentén.

Nyelv: magyar

Kötésmód: Kartonborított, ragasztott

Oldalszám: 502

Méret [mm]: 156x226

ISBN: 9789634141693


R. Jehuda he Haszid / Kozma Emese ford., jegyz. / Koltai Kornélia szerk., Széfer haszidim / Haszidok könyve. Kozma Emese fordításában I. (Studia Hebraica Hungarica 3, sorozatszerkesztő: Zsengellér József; L.Harmattan . Magyar Hebraisztikai Társaság, 2016)

A Studia Hebraica Hungarica című sorozat 3. kötete egy igen terjedelmes középkori héber nyelvű mű első teljes fordítása, amely magyarul a Haszidok könyve címet viseli (eredeti héber címén: Széfer haszidim). A mű nagy valószínűséggel a Haszidé Askenáz néven ismertté vált (13. sz.) középkori zsidó irányzat alkotása. E haszid közösség tagjai a Rajna mentén tevékenykedtek, értékrendjük középpontjában az alázat, az istenfélelem, a megtérés, a vezeklés és a kölcsönös segítségnyújtás állt, valamint sajátos misztikus tanítással is rendelkeztek. A mozgalom egyik kiemelkedő alakja R. Jehuda he-Haszid volt (meghalt 1217-ben), őt tekintjük a mű értelmi szerzőjének. A Haszidok könyve az eredeti nyelven kívül a jelen kiadás jóvoltából a világon elsőként magyarul szólalhat meg, ugyanis a teljes szöveget fordításban eddig még soha nem publikálták.

Nyelv: magyar

Kötésmód: Kartonborított, ragasztott

Oldalszám: 414

Méret [mm]: 156x226

ISBN: 9789634141686


Koltai Kornélia, szerk., .A szívnek van két rekesze.. Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tisztletére 90. születésnapja alkalmából (Studia Hebraica Hungarica 2, sorozatszerkesztő: Zsengellér József . MTA Judaisztikai Kutatócsoport éRTESíTő 19, sorozatszerkesztő: Komoróczy Géza; Budapest: L'Harmattan . Magyar Hebraisztikai Társaság, 2012)

A Studia Hebraica Hungarica című sorozat 2. kötete prof. Dr. Schweitzer József ny. főrabbi 90. születésnapjára készült. Szerzői a Magyar Hebraisztikai Társaság tagjai: pályatársak, tanítványok és tanítványok tanítványai. A 29 tanulmány négy tematikus egységbe rendeződik. Az írások rendezőelveként szolgáló nagyobb tudományterületek: Héber Biblia, posztbiblikus zsidó irodalom, zsidó irodalom a középkortól, zsidó történelem. A kötet reprezentatív körképet nyújt a hazai hebraisztika-judaisztika művelőiről, kutatási irányairól, friss eredményeiről.

Nyelv: magyar

Kötésmód: Fűzött

Oldalszám: 526

Méret: 22.5

ISBN: 9789632366081


Schweitzer József - Zsengellér József, szerk., Hebraisztikai tanulmányok (Studia Hebraica Hungarica 1, sorozatszerkesztő: Zsengellér József, Budapest: L'Harmattan - Magyar Hebraisztikai Társaság, 2009)

A Studia Hebraica Hungarica című sorozat 1. kötete a Magyar Hebraisztikai Társaság 2002 és 2006 közötti ülésein elhangzott előadásokból válogat.

Nyelv: magyar

Kötésmód: ragasztott kartonált

Oldalszám: 112

Méret [mm]: 156x225x7

ISBN: 9639457829