Üdvözöljük a Magyar Hebraisztikai Társaság honlapján!
 Magyarországon a Héber Bibliával, az ahhoz kapcsolódó tudományterületekkel és kifejezetten a héber nyelvészettel évszázadok óta foglalkoznak a kutatók. E szakterület hazai munkássága olyan nagy neveket adott a nemzetközi tudományosságnak, mint Albert János, Alstedt János Henrik, Gyöngyösi Pál, Ágh István, Apáti Miklós, Balla Imre, Kalmár György, Mahler Ede, Blau Lajos, Bloch Móricz, Goldzicher Ignác, Bacher Vilmos, Aisleitner József, Hahn István, Papp László, Pákozdy László Márton (és még lehetne sorolni). Itthoni tevékenységük mégis felekezetileg meghatározott és egymástól elhatárolt maradt, nem lévén közös hazai műhely. A Magyar Hebraisztikai Társaság megalakulásával és munkájával ezt a hiátust kívánja pótolni.

Az Egyesület neve:
Magyar Hebraisztikai Társaság

Az Egyesület székhelye:
1085 Budapest, József krt. 27.

Az Egyesület céljai:
Az Egyesület fő célja, hogy keretet biztosítson a hebraisztikai tudomány hazai művelésének. Ezen belül kiemelt feladatai:

Az Egyesület tevékenysége:
Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében: